FANDOM


Školjkasti puž (Septaria porcellana) je poznat i kao porcelana. Poreklo mu je Jugoistočna Azija, Indonezija, Japan. Dužina mu je 2-3 cm. Miran i neutralan je u akvarijumu. Ishrana su mu alge. Razmnožavanje mu je kao i kod svih hermafrodita, ali u akvarijumskim uslovima nije bilo uspešno, potrebna je brakična voda. Treba ga držati uakvarijumu od minimum 20 litara, temperatura od 20-27°C, pH od 6,5 do 8 i tvrdoća vode od 1-30°NK.

Preuzeto sa: http://www.akvarioland.com/Septaria_porcellana.html

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.

Also on FANDOM

Random Wiki