FANDOM


Biljni akvarijum bogat je akvarijumskim biljkama, koje imaju estetsku ulogu, ali je funkcionalnost ipak na prvom mestu. Biljni akvarijum, tačnije biljke u njemu, prerađuju kiseonik iz vode neophodan ribama, a ribe pak disanjem izbacuju ugljen-dioksid, neophodan za proces fotosinteze. Osim toga, biljke održavaju i čistoću i tako čine biljni akvarijum savršenim mestom za svoj život. Ipak to ne znači da će biljni akvarijum ostati čist samo zahvaljujući količini biljaka u njemu. Kao i u prirodi, i biljni akvarijum zahteva biološku i ekološku ravnotežu. Izbor biljaka je najvažniji jer on praktično i određuje njihovu količinu u akvarijumu kao i odnos prema ostalim stanovnicima. Biljni akvarijum sadrži različite biljke, a one se generalno dele na dve vrste. Tu su one podvodne, koje uglavnom rastu i uspevaju ispod površine vode. One mogu da budu ukorenjene u podlogu na dnu akvarijuma ali mogu i slobodno da plutaju. Drugu vrstu čine one čiji se veći deo nalazi na površini vode, a koren im je uglavnom u podlozi. Biljke iz ove dve grupe se mogu bez problema mešati ukoliko uspevaju u vodi istih ili sličnih karakteristika. Prilikom izbora biljki možete se opredeliti za jednu od, ili obe vrste, za vaš biljni akvarijum. Kada se opredeljujete za uvodjenje biljaka u biljni akvarijum imajte u vidu i neke dobre i loše strane njihovog prisustva u akvarijumu.

Pozitivne su da u toku dana ispuštaju kiseonik, a da u toku noći apsorbuju nastali ugljen dioksid. Imaju sposobnost da razvijaju dobre bakterije, usporavaju rast štetnih algi i apsorbuju toksine iz vode. Sa druge strane one imaju i neke negativne efekte o kojima morate voditi računa. Biljke stvaraju otpatke kada uvenu, mogu da budu domaćini parazitima i zahtevaju dobro osvetljenje.

Preuzeto sa: http://petface.net/biljni-akvarijum-sta-je-potrebno-za-dobar-biljni-akvarijum/

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.

Also on FANDOM

Random Wiki