FANDOM


Karantinski akvarijum treba biti u tamnoj prostoriji (neki patogeni slabo opstaju u nedostatku svetla). Na kraju, taj akvarijum treba opremiti pumpom i raspršivacem radi osiguranja što više kiseonika jer neki lekovi smanjuju količinu slobodnog kiseonika u vodi.

Prilikom stavljanja ribice u akvarijum za lečenje, pokušajte osigurati stanje vode što bliže onome kakvo je bilo u prostoru iz kojeg dolazi. Time se bitno smanjuje početni stres. Nakon lečenja bolesne ribe, dobro dezinfikujte akvarijum s razblaženim hipermanganom. Ostavite hemikaluju da bude u vodi 2-3 dana i zatim pažljivo i temeljno očistite ceo akvarijum. Nakon dezinfekcije, mora se obnoviti biološka filtracija, tako da sve bude spremno za sledeću bolesnu ribicu. Idealno je sve nove ribe držati u karantinu tri do čak šest nedelja pre nego što se stave u glavni akvarijum.

Kupke

Alternativni način tretiranja bolesne ribe su kratke kupke u posudi s vodom i lekovima ili solju. Hemikalije za te kupke, poput formalina, se mogu nabaviti u akvarističkim prodavnicama. Sona kupka se može koristiti za celi niz poremećaja. Dužina i koncentracija kupke može varirati.

Terapija povećanjem temperature

Terapija povećanjem temperature vode se može koristiti za ubijanje nekih parazita. Ova terapija se sme koristiti samo u čistim akvarijima i mora se obezbediti obilje kiseonika. Temperatura se povećava postepeno jedan po jedan stepen celzijusa po satu dok se ne dosegne željena maksimalna temperatura. Tokom tog vremena, potrebno je pažljivo pratiti stanje ribe, jer nekad ribica pod stresom nije u mogućnosti podneti takvu promenu temperature. Čim primetite neki od neželjenih efekata, prekinite tretman.

Lekovite hrane

Neki se bore protiv unutarnjih parazita korištenjem lekovitih ribljih hrana (hrana kojima su dodani pojedini lekovi).

Upozorenje o komercijalnim lekovima

Komercijalni lekovi za ribe nisu kontrolisani od strane vladinih agencija. To znači da neki komercijalni lekovi nisu testirani na sigurnost i efikasnost. Tako su neki (navodni) lekovi totalno neupotrebljivi i čak mogu biti štetni za vaše akvarijumske stanovnike. Tako se savetuje da hobisti izvode lečenje isključivo sa sastojcima i njihovim koncentracijama navedenim na etiketi. Lista sastojaka je dobra kao i znanje akvariste o korisnosti pojedinih sastojaka, dakle, dobro je pogledati koji su sastojci navedeni kao i ostale knjižice uz lek. Poznate firme (poput SERA, TETRA) je obično najsigurnije koristiti, ali nikad ne možete biti sigurni u efikasnost dok ne pregledate listu sastojaka.

Biti spreman za bolest

Uvek je dobro biti spreman za pojavu bolesti. Tako bi svako trebao imati spremne sve potrebne osnovne lekove koji bi mogli biti potrebni za lečenje. Među tim materijalima treba biti karantinski akvarijum, posude za vodu, neki lekovi, i so. Akvarista takođe treba imati i znanje o normalnom ponašanju svojih ribica – kako se hrane, kako plivaju, kako trebaju izgledati, kakve su kad su aktivne – tako da može prepoznati promene u normalnom ponašanju.

Postupak lečenja obolele ribeEdit

Ukoliko riba oboleva, nekoliko je koraka koje treba napraviti pre upotrebe lekova.

Pregledati bolestanu ribicu i dobro uočiti šta je drugačije nego u normalnom stanju. Proveriti da su uslovi sredine (vode) u redu, jer, veliki broj uzroka stresa, obolevanja, bolesti i uginuća u akvarijumu su problemi s vodom.

Treba testirati pH, amonijak, nitrite i nitrate, i ako je moguće, količinu slobodnog kiseonika. Proverite da li oprema radi kako treba (grejač, pumpa za vazduh, filter...). Proverite da li neki drugi akvarijumski stanovnik postao preagresivan. Prođite ponovo listu zahteva za ribice određene vrste i proverite je li tu sve u redu. Znajte da i oblikovanje akvarijuma i nedostaci ishrane (nepotpuna) mogu takođe uticati na zdravlje riba. Ukoliko su neki od ovih uslova loši, svakako to popravite. Ukoliko je hemija vode problem, menjajte vodu dok se taj problem ne reši. Ukoliko je sve u redu, pređite na sledeći korak.

Proverite je li karantinski akvarijum u redu, pripremite dve posude s potrebnom vodom (koja bi trebala biti što sličnija vodi iz glavnog akvarijuma, i da ispari hlor). Posude s vodom trebaju biti najmanje 10 l, a posude od 40 l će biti dobre za velike ribe. Svakako obezbedite dobar dotok kiseonika u posude s vodom.

Premestite bolesnu ribicu mrežicom u prvu posudu. U intervalu od 10 minuta, dodajte po 0,5 g/l na svaka dva minuta. Mrežicom premestite ribicu u drugu posudu sa svežom vodom na 30 – 45 minuta. Nakon 15 – 20 minuta dodajte opet 0,5 g/l soli u vodu. Ribu tada mrežicom premestite u karantinski akvarijum. Svakako, dnevno menjajte vodu (30 – 50%) - Nakon jednog dana stavite ribu u plitku posudu, pregledajte je, nema li možda parazite ili neke druge tragove bolesti (dobro je imati lupu). U skladu s time tretirajte vodu. Ribu držite u izolaciji najmanje 10 dana.

Preuzeto sa: http://www.akvasvet.org/index.php/slatkovodnaakvaristika/bolesti/12-metode-postupanja-kod-bolesti