FANDOM


Cryptocoryne beckettii petchi je biljka sa lancetastim listovima koji su skupljeni u rozetu. Ima interesantan kolorit, nijansa crvenkasto - braon listova daje odličan kontrast u akvarijumu. Njena visina dostiže maksimalno 10-15cm, a grananje u širinu ide od 8-15cm.

Svetlo slabijeg intenziteta prija ovoj biljci. Preporuka je saditi je u senci neke druge više biljke, kao i na bočnim mestima akvarijuma gde je manje osvetljeno.

Tolerantna biljka kada je u pitanju kvalitet vode. Podloga u koju se sadi trebalo bi da je bogata sa hranljivim materijama, dodavanje CO2 nije neophodno, ali se preporučuje ukoliko želimo da nam ova biljka još bolje napreduje.

Nove mlade biljke koje se razvijaju pored majke biljke odvojiti nakon formiranog petog lista i zasaditi na željeno mesto. Takođe je i preporuka da se nove mlade biljke ne rasađuju, već ostave da dalje rastu kraj matične kako bi biljka bila žbunastija. Ovo je spororastuća vrsta biljke.

U prednjem delu akvarijuma se najčešće sadi, daje odličan kontrast i jako interesantna za kombinovanje sa ostalim vrstama biljaka.

Preuzeto sa: http://www.akvarioland.com/Biljke%20prednjeg%20plana/Cryptocoryne_beckettii_petchii.html

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.

Also on FANDOM

Random Wiki