FANDOM


Cryptocoryne nevillii je biljka sa lancetastim, zelenkasto-braon listovima koji su skupljeni u rozetu. Njena visina dostiže maksimalno 10-15cm, a grananje u širinu ide od 10-15cm.

Svetlo slabijeg intenziteta prija ovoj biljci. Preporuka je saditi je u senci neke druge više biljke, a ako je akvarijum inače slabije osvetljen može se naći na bilo kom drugom mestu u prednjem planu.

Tolerantna biljka kada je u pitanju kvalitet vode. Podloga u koju se sadi trebalo bi da je bogata sa hranljivim materijama, dodavanje CO2 nije neophodno, ali se preporučuje ukoliko želimo da nam ova biljka još bolje napreduje.

Nove mlade biljke koje se razvijaju pored majke biljke odvojiti nakon formiranog petog lista i zasaditi na željeno mesto. Takođe je i preporuka da se nove mlade biljke ne rasadjuju, već ostave da dalje rastu kraj matične kako bi biljka bila žbunastija. Ovo je spororastuća vrsta biljke.

U prednjem delu akvarijuma se najčešće sadi, vrlo intersantna zbog kolorita listova.

Preuzeto sa: http://www.akvarioland.com/Biljke%20prednjeg%20plana/Cryptocoryne_nevillii.html

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.

Also on FANDOM

Random Wiki