FANDOM


Ribe dvodihalice ili plućašice (Dionoi) predstavljaju relikte, poslednje ostatke jedne prastare grupe poreklom još iz devona koje imaju sposobnost da, osim disanja na škrge, udišu i atmosferski vazduh. Žive u slatkim vodama tropskih krajeva koje u određeno doba godine presušuju. Tada ove ribe prelaze na disanje atmosferskog vazduha pomoću ribljeg mehura koji je bogato snabdeven mrežom krvnih sudova i funkcioniše kao pluća.

Imaju velik broj primitivnih osobina kao što su dobro očuvana horda, hrskavičav skelet, imaju samo elemente kožnih kostiju koje štite lobanju... Ribe dvodihalice su srodne šakoperkama i danas su zastuplene sa samo 3 reliktna roda raspoređena na 3 rezličita kontinenta i svrstana u dva podreda:

  • monopneumones (Monopneumones) kome danas pripada jedna jedina vrsta ceratodus (Ceratodus forsteri ili Neoceratodus forsteri); ceratodus ima jedan, neparan riblji mehur (po tome su dobili ime) i živi u vodama Australije
  • dipneumones (Dipneumones) ima dva riblja mehura, veoma tanke krljušti, parna peraja u obliku pipaka; pripadaju mu 2 roda - lepidoziren sa vrstom Lepidosiren paradoxa koja živi u Južnoj Americi u kojoj je ova vrsta kod domorodaca poznata kao karamuru i može da provede van vode skoro mesed dana, i protopterus zastuplen sa 3 vrste koje žive u Africi i od kojih je najpoznatija Protopterus annectens.


Preuzeto sa: https://sr.wikipedia.org/sr/%D0%A0%D0%B8%D0%B1%D0%B5_%D0%B4%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%85%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%86%D0%B5

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.

Also on FANDOM

Random Wiki