FANDOM


Echinodorus cordifolius je biljka sa krupnim zelenim listovima, na dugim lisnim drškama, skupljeni u rozetu. Njena visina dostiže maksimalno 20-40cm, a grananje u širinu ide od 15-30cm.

Voli jako ili umereno svetlo.

Pripada manje zahtevnim biljkama. Podloga u koju se sadi trebalo bi da je bogata sa hranljivim materijama, dodavanje CO2 nije neophodno ali se preporučuje ukoliko želimo da nam ova biljka uspešno raste. Ako ima dobre uslove može nas nagraditi cvetom bele boje koji se na dugačkoj dršci pruža iznad površine vode.

Način razmnožavanja je vrlo zanimljiv. Biljka kada cveta, iz osnove cvetne drške pušta mlade listiće i na kraju obrazuje i koren. Kada poraste do određene veličine, novonastala jedinka se odvaja i sadi na željeno mesto. Brzina rasta se može označiti kao srednja.

Sadi se u većim akvarijumima u zadnjem planu ili se u akvarijumima srednje veličine postavlja kao centralna biljka u srednjem planu. Ukoliko se odlučimo za ovu biljku izgledaće podjednako atraktivno bilo da je sadimo u srednjem ili u velikom akvarijumu, spada u grupu biljaka koje se razvijaju srednjom brzinom, a zbog jednostavnih zahteva za održavanjem preporučuje se početnicima.

Preuzeto sa: http://www.akvarioland.com/Biljke%20prednjeg%20plana/Srednji%20plan/Srednji_plan/Echinodorus_cordifolius.html

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.

Also on FANDOM

Random Wiki