FANDOM


Flokulenti su najgore rešenje za rešavanje problema bakterija i algi u akvarijumu ili jezeru. Flokulanti se lepe po škrgama ribicama i na taj način ih čine podložnijum bolestima. Flokulenti izazivaju slepljivanje sitnih čestica, bakterija i algi koje tad padaju na dno kao krupan talog koji treba usisati. Primer jednog ovakvog sredstva je Tetra Pond AlgoRem. Kao što se vidi i u opisu za ovaj preparat on je prvenstveno namenjen jezerima gde je daleko veća količina vode nego u akvarijumu pa su negativni efekti manje izraženi, pogotovo što su jezerske ribice krupnije od akvarijumskih pa je i štetan efekat flokulenta na njih manji!

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.

Also on FANDOM

Random Wiki