FANDOM


Fosfor (P, latinski - phosphorus) je nemetal Va grupe. Jedini stabilni izotop je P-29. Fosfor je elemenat koji je neophodan za ljudski život. Ulazi u sastav nukleinskih kiselina kao i mnogih energetskih jedinjenja unutar ćelije. Važni minerali fosfora su apatit i fosforit. Fosfor gradi niz kiselina od kojih je najvažnija fosforna kiselina (H3PO4). Jedinjenja fosfora su neophodna za život kako životinja tako i biljaka, koriste se za proizvodnju veštačkih đubriva. Ulazi u sastav kostiju i zuba (fluoroapatit), DNK i RNK (fosfodietarska veza), fosfolipidi...

Sam fosfor u elementarnom stanju je veoma toksičan i pokazuje sklonost ka svetlucanju zelenkastom svetlošću nakon što je obasjan kratkotrajno sa UV svetlošću. U pećinama gde se nalazi u elementarnom stanju prepoznaje se po zelenkastom odsjaju u mraku. Javlja se u 3 alotropske modifikacije, kao beli, crveni i crni fosfor. Beli fosfor je reaktivniji i ako dospe na kožu izaziva žive rane i nakon toga ulazi u organizam i izaziva smrt. Crveni fosfor je stabilniji i koristi se najviše za proizvodnju šibica i pirotehnike. Crni fosfor je alotropska modifikacija koja nastaje nakon izlaganja crvenog fosfora temperaturama preko hiljadu celzijusa u inertnoj atmosferi.

Najpoznatija so sa fosforom je fosfat. Fosfor je biogen element pa je neophodan za život. Višak fosfata u vodi je štetan jer izaziva preteran rast zelenih bakterija, takozvana zelena voda. Zbog boje se misli da su krive alge ali algicidi ne pomažu u uklanjanju boje vode! U vodotokove fosfati dospevaju iz deterdženata gde služe kao omekšivači vode ali je višak štetan.

Preuzeto sa: https://sh.wikipedia.org/wiki/Fosfor

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.

Also on FANDOM

Random Wiki