FANDOM


Hipermangan je narodni naziv za hemijsko jedinjenje kalijum-permanganat (KMnO4). Zbog velikog udela kiseonika i zbog toga što je permanganova kiselina slaba i nestabilna ovo jedinjenje je dobar dezinficijens koji deluje slično hidrogen-peroksidu. Oba ova sredstva je moguće nabaviti u apotekama i koriste se za dezinfekciju rana kod ljudi i životinja. Kalijum-permanganat dolazi u obliku tamno ljubičastih ljuspica koje se dobro rastvaraju u vodi. Dobar je za uništavanje plesni na akvarijumskoj opremi, samo se nakon ovoga sve mora dobro isprati vodom.

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.

Also on FANDOM

Random Wiki