FANDOM


Hlor spada u halogene nemetale. Gasovit je u prirodi i veoma reaktivan pa se najčešće javlja u obliku soli hlorida. Koristi se za dezinfekciju vode jer reaguje sa mikroorganizmima i ubija ih. Uvek se dodaje u višku u vodu za piće i taj zaostali hlor se naziva i rezidualni hlor. Najpoznatije jedinjenje sa hlorom je kuhinjska so čija koncentracija ide i do nekoliko procenata u morima, dok je u okeanima ispod 1%. Većina hlorida je rastvorljiva dobro u vodi. Česta su i organohlorna jedinjenja pri čemu nastaje ugljenik-hlor kovalentna polarna veza.

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.

Also on FANDOM

Random Wiki