FANDOM


Ikrašice predstavljaju najveću grupu ribica. Osim ljih postoji par vrsta koje su živorotke. Ove ribice se razmnožavaju tako što ženka položi ikru na lišće, staklo, kamenje ili drugo pogodno mesto nakon čega mužjak vrši oplodnju sa mlečom. Nekood roditelja ili oboje uklanjaju neopložena jajašca i sprečavaju pojavu plesni i napad bakterija na jajašca. Nekad neko od roditelja može da jede položenu ikru pa takve roditelje treba držati van mresnog akvarijuma. Ako nema zasebnog akvarijuma za mrest tada bas ne može puno taga da se uradi. Roditelji brane ikru od bolesti i od drugih ribica koje hoće da je pojedu. Po pitanju razlikovanja polova ovde ne postoji razlika po pitanju tadnjeg donjeg peraja nego su ženke krupnije od mužjaka i često su manje lepih boja od mužjaka. Za ikrašice je čest život u jatu od 5-6 jedinki. Retke ikrašice pokazuju neprijateljstvo prema svojoj vrsti, primer su algari gde može doći do borde mužjaka do smrti, mada to nije uvek slučaj.