FANDOM


Jonski izmenjivaci su gline ili jos češće, prirodne ili sinteticke smole, nerastvorne u vodi i organskim rastvaračima, koje sadrze kiselu (-SO3H, -COOH) ili baznu (-OH, -NH3OH) grupu. U određenim uslovima ove grupe se mogu zameniti nekim katjonima, odnosno anjonima. Prema tome koji joni ucestvuju u procesu izmene, jonoizmenjivačke smole mogu biti katjonski (katjoniti) i anjonski (anjoniti) izmenjivači.

Katjonski izmenjivači se sastoje od polimernog anjona (X-) i aktivnog katjona (K+), a anjonski izmenjivaci od polimernog katjona (Y+) i aktivnog anjona (A-). Uopštena katjonska i anjonska izmena može se predstaviti na sledeci način:

K+(rastvor) + H+X- <---> K+X- + H+(rastvor) A-(rastvor) + Y+OH- <---> Y+A- + OH-(rastvor)

Ukoliko imamo uslove u toku izmene da se ravnoteža skoro sasvim pomeri u desno, jon K+, tj. A-, se potpuno veze za čvrst katjonski, tj. anjonski izmenjivač.

Da se događa izmena jona između čvrste supstance (prirodnog materijala) i rastvora soli, uočeno je u zemljinom tlu perkolacijom vode kroz slojeve zemlje. Ovaj proces je hemijske prirode i vrse ga uglavnom silikati alkalnih metala, zemnoalkalnih metala i aluminijuma prisutnih u zemlji. To je prirodni proces i iskorišćen je kasnije u industriji za omekšavanje tvrdih voda upotrebom prirodnih ili veštackih zeolita:

Ca++(rastvor) + Na2-Zeolit <---> Ca-Zeolit + 2Na+ (rastvor)

Posto reakcija ide u oba smera, kada se rastvor (koji sadrzi višak Na+) propusti kroz kolonu nagrađenog zeolita kalcijuma (Ca-Zeolit), kalcijumovi joni se mogu ponovo zameniti natrijumovim, pa to zovemo regenerisanjem jonskog izmenjivaca.

Dakle, zeoliti su prirodni jonoizmenjivači i bruto hemijska formula koja ih približno opisuje bila bi: Na2Al2H4(SiO4)3. Oni se mogu koristiti i u akvaristici ne samo za omekšavanje vode, već i iz razloga što imaju sposobnost uklanjanja nekih nepoželjnih jona. Na ovaj način se dobija demineralizovana voda.

Preuzeto sa: http://www.beke.co.nz/threads/jonski-izmenjivaci.1373/

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.

Also on FANDOM

Random Wiki