FANDOM


Ksife (Ksiphophorus hellerii) su slatkovodne ribe iz roda Ksiphophorus, porodice živorotki. Rod Ksiphophorus obuhvata još jednu vrstu, poznatu pod imenom platika, koja se od ksifa razlikuje samo po nedostatku repnog produžetka i nešto manjem rastu. Postojbina ksifa su vode Meksika, Hondurasa i Gvatemale.

Osnovne vrste roda Ksiphophorus u Evropu su uvezene U periodu od 1906. do 1912. godine. Boja divljih ksifa varira između zelene i sive, dok su u akvarijumima uzgojeni kultivisani varijeteti u žutoj i crvenoj boji, sa ili bez crnih tackica, tuksedo varijeteti, ksife sa crnim i crvenim očima... Osnovne karakteristike ovoga roda se uglavnom odnose na mužjake - prepoznatljivi su po repnom peraju i dugačkom nastavku u obliku mača sa izraženim crnim ili mrkozelenim gonopodijumom, kopulacionim organom živorotki, koji se nalazi duž donje strane tela. Ženke nemaju produženo repno peraje, te su u osnovi vrlo slične moli ženkama. Mužjaci dostižu maksimalnu dužinu od 14 cm, ženke i do 16 cm. Pored običnog narandžastog imamo i plavi ksifo, isprskani ksifo, rubin ksifo, ksifo lira i ksifo vegitejl varijetet.

Ksife nemaju visoke zahteve, ali im se u akvarijumu može omogućiti kvalitetniji život ako se koristi voda srednje tvrdoće, sa 10-12° gradi, temperatura 22-25°C. Ksife mogu kratko vreme provesti i u mnogo hladnijoj vodi, temperature i do 15°C, što ih ipak ne čini hladnovodnim ribicama. Njihova ishrana u prirodi uključuje insekte i njihove larve, zooplankton u ponešto biljne hrane. Vrlo su temperamentne i najbolji ugođaj pružiće im se ako im se omogući dovoljno dubok akvarijum. Gusto zasađeni akvarijumi su omiljeni među ksifama, pogodni su i za skrivanje mladunaca od proždrljivih roditelja. Ksife su generalno miroljubive ribe, iako veći mužjaci mogu pokazivati određen stepen agresije prema drugim ribama. Agresija se svodi na kratku jurnjavu akvarijumom, koja se uglavnom završi bez ozleda. Mužjaci se udvaraju ženkama treperenjem oko njih. Parenje je brzo i kratko, te se obicno odvija dok se ribice jure akvarijumom. Ženke oplođenu ikru nose u sebi mesec dana. Trudna ženka može se prepoznati po širokom i tamnijem stomaku. Mladi se rađaju u obliku sićušne loptice, koja pada na dno i tu se rasklupčava, a zatim brzo juri prema površini kako bi svoj riblji mehur napunila vazduhom. Sve vrste roda Ksiphophorus imaju visok potencijal razmnožavanja, koji varira sa veličinom matične ženke. Velike ženke mogu dati i do 120 mladih u jednom porođaju i jednom oplođena ženku u sebi čuva količinu mleča dovoljnu za 4-5 samooplodnji godišnje. Ksife će neretko jesti svoju mlađ, pa gusto zasađen akvarijum je neophodan za opstanak mladih. Vodeno bilje je u toj ulozi efikasnije od plastičnih mrestilica koje ženku mogu traumatizovati. Ksife se mogu uspešno ukrštati sa platikama, te su većina riba koja se danas prodaje hibridi između ove dvije vrste.


GalerijaEdit

Preuzeto sa: http://akvaristikasimeunovic.weebly.com/baza-riba.html