FANDOM


Lilaeopsis brasiliensis je biljka sa uzanim, linearnim listovima. Njena visina dostiže maksimalno 5-10cm, a grananje u širinu ide od 5-10cm.

Voli jako svetlo. Može se razvijati i pod svetlom slabijeg intenziteta, ali tada neće imati svoju kompaktnu i gustu formu koju pravi pod jačim osvetljenjem, i cela biljka gubi na lepoti.

Srednje je zahtevna biljka. Podloga u koju se sadi trebalo bi da je bogata sa hranljivim materijama, a dodavanje CO2 je bitan faktor ukoliko želimo da nam ova biljka dobro napreduje.

Matična biljka pored sebe daje nove izdanke koji se šire i prave tepih. Da bi se dobila kvalitetna i kompaktna zelena površina u akvarijumu, poželjno je ove nove izbojke odvajati od matične biljke i rasporediti ih okolo. Spororastuća je vrsta biljke.

U prednjem delu akvarijuma se sadi, interesantna kao zeleni pokrivač.

Preuzeto sa: http://www.akvarioland.com/Biljke%20prednjeg%20plana/Lilaeopsis_brasiliensis.html

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.

Also on FANDOM

Random Wiki