FANDOM


Lilaeopsis novae-zelandiae je biljka sa uzanim, linearnim listovima. Njena visina dostiže maksimalno 6-12cm, a grananje u širinu ide od 5+cm.

Voli izuzetno jako svetlo. Ako nema dovoljno svetlosti može se desiti da vrlo brzo propadne. Jako zahtevna po pitanju svetla.

Jedna vrlo zahtevna biljka. Podloga u koju se sadi trebalo bi da je dosta bogata sa hranljivim materijama, a dodavanje CO2 je neophodno, kao i redovno prihranjivanje. Zahteva kvalitenu vodu sa konstantnim parametrima.

Lilaeopsis novae-zelandiae je biljka koja se razvija u formi busena, razdvajanjem busena na manje grupe možemo da dobijamo nove zasebne jedinke. Spororastuća je vrsta biljke.

U prednjem delu akvarijuma se sadi, interesantna kao zeleni pokrivač. Preporučuje se samo iskusnim akvaristima.

Pewuzeto sa: http://www.akvarioland.com/Biljke%20prednjeg%20plana/Lilaeopsis_novae-zelandiae.html

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.

Also on FANDOM

Random Wiki