FANDOM


Polupropustljiva membrana predstavlja membranu koja propusta vodu igasove a ne propusta rastvorene soli u vodi. Koristi se za filtraciju organskih rastvora, kao i rastvora kojima treba ukloniti soli. Sastoji se od prirodnih polimera koji su hemijski tretirani da bi se dobila željena veličina pora. Pošto joni ne mogu da prolaze krom membranu voda prolazi sa mesta gde je ima više na stranu gde je ima manje pokušavajući da snizi koncentraciju na toj strani.

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.

Also on FANDOM

Random Wiki