FANDOM


Puž ubica (Clea helena) potiče iz Jugoistočne Azije. Puž ubica ima oklop konusnog oblika tamno braon boje sa naizmenično raspoređenim žutim i smeđim prstenovima. Veličina odraslih puževa je od 1,5-2,5cm. Isključivo se hrani drugim sitnijim puževima pa je zbog toga nazvan ’’puž ubica’’, uzima i ostatke hrane koja padne od ribica, a veoma je dekorativan u samom akvarijumu.

Ovi puževi nisu hermafroditi i za reprodukciju je potreaban par. Jako su spori u razmnožavanju i u rastu, ženka polaže samo po jedno jaje na određene vremenske periode. Neutralni stanovnici akvarijuma, jedino agresivni prema sitnim puževima. Temperatura vode koja im odgovara je od 22-27°C. Biljke ne jedu. Dosta vremena provode ukopani u podlogu u potrazi za hranom.

Preuzeto sa: http://www.akvarioland.com/Clea_helena.html

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.

Also on FANDOM

Random Wiki