FANDOM


Razbora (Trigonostigma heteromorpha) potiče iz Tajlanda, Indije i Singapura. Jedinke mogu da porastu do 3,5-4,5cm. Telo im je pljosnato. Oker do svetlo oker boje je sa crnim trouglom u zadnjem delu tela. Jatna je ribica. Preporučuje se da se drže na temperaturama od 21 - 28°C. Traže blago kiselu ili blako alkalnu pH, između 5 – 7,5. Uvek je aktivna ribica. Može se držati i u manjem akvarijumu. Preporučuje se u jatu od 5 jedinki jer se grupno kreće i funkcioniše.

U priordi se hrani insektima i crvićima. Prihvata granuliranu i lisnatu hranu, takođe prihvata i hranu na bazi algi ili biljaka poput spiruline i sl. Nije agresivna ribica, konstantno je u jatu i formira kompaktno jato. Izuzetno je aktivna i živahna ribica. Nije puno zahtevna, čest je izbor malo iskusnijih akvarista.

Preuzeto sa: http://www.akvarioland.com/Rasbora.html

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.

Also on FANDOM

Random Wiki