FANDOM


Osim klasične filtracije u akvaristici se koristi i UV (UltraVioletna-ultraljubičasta) sterilizacija vode. Ovakav tip filtracije, odnosno sterilizacije (pošto UV sterilizatori nisu filteri i trebaju pred-filtraciju) efikasno uništava bakterije, gljivice, alge i viruse. Rade na principu izlaganja mikroorganizama spektru ultraljubičastog zračenja na talasnoj dužini od oko 254 nm koji direktno deluje na DNK strukturu te ih uništava ili sprečava njihovu daljnju reprodukciju. Energija lampe od 30 mWs/cm2 uništava oko 99% svih uobičajenih vrsta bakterija u vodi. UV lampe se sastoje od kućišta u kojem oko lampe prolazi voda u cevčicama od kvarcnog stakla. Radni vek lampe je oko 8.000 h. Velike su prednosti ovakvih sterilizatora i njihova upotreba u akvaristici je u porastu. Mineralni i hemijski sastav vode ostaje nepromenjen, ne postoji mogućnost predoziranja i nikakvih štetnih posledica nema, jednostavna je upotreba, veliki je spektar delovanja protiv svih vrsta bakterijskih i virusnih bolesti akvarijumskih ribicaa i njihovih nametnika, efikasni su protiv nekih vrsta algi, a to su samo neke prednosti ovakvog tipa pročišćavanja vode. Za ovakvu sterilizaciju moramo se držati pravila da pre dotoka voda mora biti očišćena i bistra sa što manje čestica, a nakon izlaska je preporučljivo da prolazi kroz biološki filter koji bi sakupljao uginule mikroorganizme. UV lampe su zaštićene u neprozirnom kućištu, jer trajno oštećuju vid i kožu, zbog toga čitajte PAŽLJIVO upute proizvođača!

Preuzeto sa: https://akvaristikasajt.wordpress.com/tutorijali/akvarijum/